مجتمع فولاد دشتستان

پروژه اسید شویی

خط تولید ورق اسید شویی شده با ظرفیت تولید 730،000 تن در سال