مجتمع فولاد دشتستان

از جمله مهم ترین مأموریت های شرکت ایجاد اشتغال در کشور و به طور ویژه برای افراد بومی منطقه در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی است. ما به دنبال فراهم کردن سازمانی حرفه ای بر اساس تعادل زندگی کاری و فردی کارکنان هستیم و با ایجاد محیط رقابتی آموزشی به پرورش نیروی کار در فرهنگ سازمانی اخلاق مدار می باشیم.

در راستای تکمیل زنجیره تولید انواع ورق های فولادی، خطوط اسیدشویی،نورد سرد، آنیلینگ و… در دستور کارقرار گرفت و به یاری خداوند و دستان پرتوان متخصصان داخلی در سال 1402 به بهره برداری خواهد رسید.